De Aziatische hoornaar (Vespa Velutina) is een invasieve wespensoort die oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië komt. De afgelopen jaren heeft deze soort zich verspreid naar verschillende delen van Europa, waaronder Nederland. De Aziatische hoornaar vormt niet alleen een bedreiging voor de lokale bijenpopulaties, maar kan ook gevaarlijk zijn voor mensen. In dit artikel bespreken we hoe je de Aziatische hoornaar kunt herkennen, wat de gevaren zijn, en hoe je ze kunt bestrijden.

 

Herkennen van de Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is iets kleiner dan de Europese hoornaar en heeft een karakteristiek zwart lichaam met een geel-oranje gezicht en gele uiteinden aan de poten. Hun nest is meestal bolvormig en wordt vaak gebouwd in bomen, maar soms ook in gebouwen.

 

Gevaar van de Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar staat bekend om zijn agressieve gedrag, vooral wanneer het nest wordt verstoord. Een steek van deze hoornaar kan zeer pijnlijk zijn en in sommige gevallen leiden tot ernstige allergische reacties.

Daarnaast is de grootste bedreiging die zij vormen ecologisch: Aziatische hoornaars jagen intensief op bijen, wat ernstige gevolgen heeft voor de bijenpopulatie en daarmee voor de bestuiving van gewassen. En dus ook ons groente en fruit.

 

Bestrijding van de Aziatische hoornaar

Allereerst: hoornaar gespot? Meld dit dan op de website Waarneming.nl. Zo kan de Nederlandse regering de verspreiding van de Aziatische hoornaar in de gaten houden. Heb je hoornaars in je buurt? Dan kan er bestreden gaan worden.

Hoornaarsnest verwijderen

Als je een nest van de Aziatische hoornaar ontdekt, is het belangrijk om direct contact op te nemen met professionele ongediertebestrijders. Het zelf verwijderen van een hoornaarsnest kan gevaarlijk zijn. Professionals hebben de juiste uitrusting en kennis om het nest veilig te verwijderen en verdere verspreiding te voorkomen.

Gebruik van vallen

Er zijn specifieke vallen beschikbaar die effectief zijn in het vangen van Aziatische hoornaars. Deze vallen maken gebruik van lokstoffen om de hoornaars aan te trekken en ze vervolgens te vangen. Het plaatsen van deze vallen kan helpen om de populatie te verminderen, vooral in het vroege voorjaar wanneer de koninginnen uit hun winterslaap komen.

Natuurlijke vijanden

Hoewel de Aziatische hoornaar weinig natuurlijke vijanden heeft in Europa, kunnen sommige vogels en andere insecten bijdragen aan hun bestrijding. Een groene en daarmee ook voor vogels aantrekkelijke tuin kan dus helpen om natuurlijke vijanden van de hoornaar aan te trekken.

 

Een hoornaarsplaag voorkomen

Het voorkomen van een hoornaarsplaag begint met bewustwording en monitoring. Het is belangrijk om regelmatig je omgeving te inspecteren op tekenen van hoornaarsnesten en verdachte activiteiten te melden bij de lokale autoriteiten. Samenwerking met buren en gemeenschapsinitiatieven kan ook bijdragen aan een effectievere bestrijding.

 

De Aziatische hoornaar: steeds vaker te vinden in Nederland

De Aziatische hoornaar vormt een serieuze bedreiging voor zowel de mens als de natuur. Het herkennen van deze insecten, het begrijpen van de gevaren die ze met zich meebrengen, en het toepassen van effectieve bestrijdingsmethoden zijn cruciaal om hun impact te minimaliseren. Door gezamenlijke inspanningen kunnen we de verspreiding van de Aziatische hoornaar in Nederland onder controle houden en onze lokale ecosystemen beschermen. Meer lezen? Check de website van de NVWA.